ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์พร ผาดศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,15:31  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1- ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์พร ผาดศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,15:23  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์พร ผาดศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:15  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์พร ผาดศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:14  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางวรางค์ ราชนิยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:09  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวิสา เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:06  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ- เนตรนารี) ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นายไกรทิพย์ จิตอารีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:02  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ- เนตรนารี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์พร ผาดศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,13:09  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,12:56  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,12:55  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..