ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ร่วมประชุมวางแผน เพื่อเตรียมงานในวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 62
ผลการแข่งขันระดับชาติและเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 12 พ.ค. 62
จดหมายข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 05 พ.ค. 62
ผลการตัดสินโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561” 05 พ.ค. 62
ผลการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 05 พ.ค. 62
ประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 05 พ.ค. 62
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 06 ก.พ. 62
ประกาศ แต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำห้องเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 06 ก.พ. 62
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์ที่นักเรียนได้รับรางวัล
ผลงานเชิงประจักษ์ของครูได้รับรางวัล
ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้บริหาร
เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ
เอกสารผลงานรางวัลเชิงประจักษ์
โครงการรักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน 22 พ.ค. 62
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นางสาวช่อฟ้า มุขวัฒน์) 22 พ.ค. 62
กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 22 พ.ค. 62
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 06 พ.ย. 61
โรงเรียนคุณธรรม 30 ต.ค. 61
รายงานโรงเรียนปลอดขยะกรมสิ่งแวดล้อม 30 ต.ค. 61
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 30 ต.ค. 61
ผู้บริหารดีเด่น สบมท 60 30 ต.ค. 61
วีดีทัศน์ต่างๆของโรงเรียน
วีดีทัศน์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนปลอดขยะ
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อำเภอร่อนภิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ