พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกาญจนา ชุมเปีย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ