กลุ่มไลน์นักเรียนแต่ละห้องโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
M.1/1 KP 2564
M.1/2 KP 2564
M.4/1 KP 2564
M.4/2 KP 2564
M.2/1 KP 2564
M.2/2 KP 2564
M.2/3 KP 2564
M.3/1 KP 2564
M.3/2 KP 2564
M.5/1 KP 2564
M.5/2 KP 2564
M.6/1 KP 2564
M.6/2 KP 2564