ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 138) 02 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 133) 31 ก.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 145) 23 ก.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวัน (อ่าน 74) 18 ก.ค. 62
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ร่วมประชุมวางแผน เพื่อเตรียมงานในวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 145) 14 พ.ค. 62
ผลการแข่งขันระดับชาติและเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี (อ่าน 161) 12 พ.ค. 62
จดหมายข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (อ่าน 169) 05 พ.ค. 62
ผลการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (อ่าน 198) 05 พ.ค. 62
ประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 142) 05 พ.ค. 62
ผลการตัดสินโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561” (อ่าน 164) 05 พ.ค. 62
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา (อ่าน 198) 06 ก.พ. 62
ประกาศ แต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำห้องเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา (อ่าน 202) 06 ก.พ. 62
บทสรุปโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา (อ่าน 249) 12 ธ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา (อ่าน 307) 22 พ.ย. 61
แนวทางการดำเนินงาน 7 ส โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา (อ่าน 274) 02 พ.ย. 61
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2560 (อ่าน 251) 31 ต.ค. 61
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2559 (อ่าน 247) 31 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๐ (อ่าน 336) 31 ต.ค. 61
ประกาศการคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี ๒๕๖๐ (อ่าน 233) 31 ต.ค. 61
พิธีประกาศผลการประกวด “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560” (อ่าน 302) 31 ต.ค. 61
ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา (อ่าน 224) 26 ต.ค. 61