ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ “คนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา” สำหรับนักเรียนชั้นป.6
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 63
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภั
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
กลุ่มรักษ์ต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62