ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
กลุ่มรักษ์ต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 62
รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวัน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 62
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ร่วมประชุมวางแผน เพื่อเตรียมงานในวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 62
ผลการแข่งขันระดับชาติและเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 62
จดหมายข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 62
ผลการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 62
ประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 62
ผลการตัดสินโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561”
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 62
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 62
ประกาศ แต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำห้องเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 62