ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ “คนเก่งคีรีราษฎร์พัฒนา” สำหรับนักเรียนชั้นป.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภั
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์ที่นักเรียนได้รับรางวัล
ผลงานเชิงประจักษ์ของครูได้รับรางวัล
ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้บริหาร
เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ
ภาพกิจกรรม
เอกสารผลงานรางวัลเชิงประจักษ์
โครงการรักษ์ป่าต้นน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน 22 พ.ค. 62
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (นางสาวช่อฟ้า มุขวัฒน์) 22 พ.ค. 62
กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 22 พ.ค. 62
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 06 พ.ย. 61
โรงเรียนคุณธรรม 30 ต.ค. 61
รายงานโรงเรียนปลอดขยะกรมสิ่งแวดล้อม 30 ต.ค. 61
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 30 ต.ค. 61
ผู้บริหารดีเด่น สบมท 60 30 ต.ค. 61
วีดีทัศน์ต่างๆของโรงเรียน
วีดีทัศน์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนปลอดขยะ
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อำเภอร่อนภิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายงานการประเมินตนเอง
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ