สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน                เขียว-เหลือง

สีเขียว  เป็นสีที่แสดงถึง  ความสดชื่น  เยือกเย็น  มั่นคง

สีเหลือง  เป็นสีที่แสดงถึง  คุณธรรม